Zarząd UKS Olimpia Bobolice

zwraca się z gorącą prośbą

do Członków Klubu, ich Rodzin

oraz osób Zaprzyjaźnionych

o przekazanie 1% podatku PIT

za 2017 rok

---------------------------------------------------------

nr KRS 0000111283

w rubryce „cel szczegółowy"należy wpisać :

dla UKS Olimpia Bobolice

 

Skład Akademia Piłkarska

AKADEMIA PIŁKARSKA - ŻAK
( dziewczęta i chłopcy)

(rocznik 2009/2010/2011)

Trener :

Dawid Olearczyk tel.509 290 809

Kierownik drużyny :


Foto  Zespoły  Żaków

Treningi

Bobolice w hali widowiskowo-sportowej

przy ul. Głowackiego 7

PONIEDZIAŁEK :

od godz. 17.00 do 18.00

ŚRODA :

od godz. 17.00 do 18.00

 

SOBOTA:

od godz. 10.30 do 12.00 od listopada - jeżeli nie ma turnieju

Skład :

Borowska Nadia

Kudłaczek Zofia

Kościołowski Jakub

Gołębiowski Antoni

Osowski Hubert

Rutkowski Szymon

Adamus Ewelina

Skawińska Zuzanna

Iżak Maciej

 

Białoch Mateusz

Czarnecki Franciszek

Dominikowski Aleks

Gołębiowski Hubert

Kłos Bartosz

Kłos Igor

Sieklicki Hubert

Bugaj Patryk

Janyszkowiak Paweł


Adamczewski Kamil

Borowski Tymoteusz

Gołębiowski Hubert

Miłek Hubert

Krauze Mateusz

Lichacz Zofia

Adamczyk Łukasz

Bubień Mikołaj

Lewczuk Antoni

 

 

A K A D E M I A    P I Ł K A R S K A

P R Z E D S Z K O L A K Ó W

- Przedszkolaki -  dziewczęta i chłopcy

(roczniki 2012/2013/2014 i młodsi)Trener : Dawid Olearczyk 509 290 809
Opiekun :

Kierownik drużyny :


Foto Zespoły Skrzatów oraz Przedszkolaki w czasie zajęć


Treningi

w Bobolicach  w hali widowiskowo-sportowej 

przy ul. Głowackiego 7


PONIEDZIAŁKI :

od godz. 16.00 do 17.00


ŚRODY :

od godz. 16.00 do 17.00


SOBOTY :

od godz. 10.30 do 12.00 od listopada - tylko jak nie ma turnieju

Skład :


Szkodziński Filip
Mrozowska Agata
Kłos Jan
Gabrysiak Fabian
Demczur Hubert
Dymek Mikołaj
Dubiecha Michał
Rutkiewicz Nikodem
Cyrson Borys
Gryga Marcel
Skiba Kajetan
Orlikowski Oskar
Lewczuk Antoni

Olearczyk Antoni
Czarnecki Paweł
Nowak Franciszek
Bortnik Ksawery
Łazar Dominik
Adamczyk Julian
Kudłaczek Michał
Olender Paweł
Iżak Marcel
Zdanowski Bartek
Szefer Olaf
Choruży Franciszek
Korbus Kornelia

Lichacz Nina
Morawski Antoni
Gryga Kuba
Bubień Wiktor
Czarnecki Michał

Korbus Alicja
Ajewska Natalia


W zajęciach Akademii Piłkarskiej  mogą uczestniczyć wszystkie chętne dzieci – dziewczęta i chłopcy z rocznika 2009/2010/2011 oraz 2012/2013/2014 i młodsi .

Nie prowadzimy selekcji wychodząc z założenia, że sport to nie tylko rywalizacja ale także forma spędzania wolnego czasu. Sport uczy i wychowuje. Dlatego warto zainteresować piłką nożną swoje pociechy !

Zachęcamy do udziału w pierwszym bezpłatnym treningu - uczestnictwo nie zobowiązuje do przystąpienia do naszego Klubu.

Nabór – zapisy do grup szkoleniowych :

- aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach treningach musi mieć pisemną zgodę rodziców (druk – deklaracji do podpisu otrzymuje się na pierwszych zajęciach),

- posiadać zdolność do uprawiania piłki nożnej - aktualne zaświadczenie lekarskie (badania lekarskie są nieodpłatne),

- posiadać strój sportowy,

- płacić regularnie miesięczne składki członkowskie,

Jednocześnie informujemy, że poszukujemy działaczy - pasjonatów.

I Ty możesz zostać trenerem lub kierownikiem drużyny ! Przede wszystkim musisz lubić dzieci i młodzież, mieć zapał do pracy, być osobą kreatywną i pomysłową, a zarazem odpowiedzialną. Mile widziane wyższe wykształcenie pedagogiczne, trenerskie lub instruktorskie - zgłoś się!

 

Szczegółowych informacji udzielają trenerzy

 

Tomasz Frołowicz (dr. hab., prof. AWFIS) -

wykłada na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Jest specjalistą w zakresie teorii oraz metodyki wychowania fizycznego, laureatem konkursu dla młodych pracowników nauki o nagrodę profesora Romana Trześniowskiego, zwycięzcą konkursów metodycznych dla nauczycieli wychowania fizycznego. W Polskim Towarzystwie Naukowym Kultury Fizycznej pozostaje przewodniczącym sekcji Teorii Wychowania Fizycznego. Jest członkiem Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W 2000 r. został ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (dziś Ministerstwa Edukacji i Nauki) ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Jest autorem ponad 80 publikacji naukowych i metodycznych. Interesuje się uwarunkowaniami jakości szkolnego wychowania fizycznego oraz możliwościami i ograniczeniami stymulacji rozwoju praktyki edukacyjnej. W roku 2007 zaangażował się w działania na rzecz VII Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku. Zadaliśmy mu kilka pytań dotyczących sportu.

Panie Profesorze - dlaczego dzieci powinny uprawiać sport? Dlaczego jest on dla nich dobry?

Dzieci powinny uprawiać sport właśnie dlatego, że jest dla nich dobry – już z pytania wynika częściowa odpowiedź. Warto sobie uświadomić, że po pierwsze sport wymyślono bardzo dawno temu i przeszedł próbę czasu, co znaczy, że musi mieć dużo zalet. Może mieć też jakieś wady i wiązać się z ryzykiem, ale zalet z pewnością ma bardzo dużo.

Współcześnie trudno byłoby znaleźć człowieka, który mógłby powiedzieć „Nie wiem, co to jest sport” – jest to zjawisko powszechne, które przetrwało próbę czasu
i rozprzestrzeniło się na całym świecie. Zwłaszcza dziecku sport może przynieść korzyści: biologiczne, a także osobowe, związane z rozwojem społecznym dziecka.

Ponieważ mówimy o tym w kontekście piłki nożnej, to akurat piłka nożna bazuje na naturalnym ruchu, na bieganiu najczęściej na powietrzu, a co dla dziecka może być lepsze niż ruch na powietrzu? Oczywiście, z czasem dochodzą trudne umiejętności techniczne, ale jeżeli regularnie się ćwiczy, to są one do opanowania. Z drugiej strony, jest sporo dowodów na to, że udział dziecka w sporcie, a zwłaszcza w grach zespołowych (z naciskiem na zespołowe) niesie dużo dobrego dla jego rozwoju społecznego. Musimy mieć też na uwadze o zagrożenia, które niesie sport, ale wszystko wskazuje na to, że korzyści jest dużo więcej niż zagrożeń.


Jaka powinna być codzienna dawka aktywności fizycznej polskich dzieci? Czy otrzymują ją w trakcie zajęć w szkołach i poza nimi? Jeśli nie, dlaczego tak się dzieje?

Wiele osób na pewno nie raz hasło już słyszało: 3x30x130. Oznacza to: 3 razy
w tygodniu przez 30 min. tak, żeby częstotliwość skurczu serca była nie mniejsza niż 106 uderzeń na min. Nie jest to jednak dawka wysiłku dla dzieci. Jest to dawka dla rodziców. Dzieci powinny ćwiczyć częściej i w taki sposób, żeby był to dla nich bodziec korzystny rozwojowo. Pani profesor Barbara Wojnarowska, lekarz pediatra, promotor polskich szkół promujących zdrowie, w jednej ze swoich publikacji napisała: 5x20x140, co oznacza, że częstotliwo align=X-NONEtruew:LsdException Locked=72falsefont-size: 16pt; font-family: ść skurczu serca dziecka musi być na wyższym poziomie niż dorosłego. 140-150 uderzeń na minutę, to częstotliwość biologicznie korzystna dla dziecka.

Wiele osób uważa, że jeśli dziecko codziennie się rusza, jest aktywne fizycznie, to jest to wystarczające dla jego rozwoju. Jednak dzieci w szkołach nie mają tyle ruchu ile potrzebują i mimo, że godzin wf-u nie jest mało. Jednak praktyka szkolna jest najczęściej taka, że dzieci spędzają zajęcia w-f, np. w zatłoczonych salach, na korytarzach, zamiast wyjść na powietrze i tam się poruszać ku swojej radości i pożytkowi.


Co zrobić, żeby dzieci były bardziej aktywne? Jak zachęcić dzieci do uprawiania sportu?

Dziecko, jak każdy człowiek, lubi widzieć sens w tym co robi i chciałoby odczuwać z tego powodu satysfakcję. Co więcej – dzieci mają biologicznie uwarunkowaną potrzebę ruchu. Rodzice często odbierają tę potrzebę jako utrapienie, tymczasem jest to naprawdę pożądane dla rozwoju dziecka – aktywność stymuluje rozwój. Z czasem oczywiście ta naturalna aktywność wygasa i dziecko trzeba pobudzać do ruchu. Najlepiej poprzez stwarzanie okazji do robienia tego, co sprawia dzieciom przyjemność. Trudniejsze elementy proponowanej aktywności fizycznej wymagają jednak nauczenia się ich. Nikt nie zagra w tenisa, nie umiejąc grać w tenisa. Zanim zatem będzie grał w tenisa
z satysfakcją, musi posiąść umiejętności, musi poćwiczyć. Rolą dorosłych jest właśnie, stworzyć dzieciom warunki do tego, żeby np. mogły opanowywać pewne umiejętności, bez których nie podejmą sportowych aktywności. Ważne jest też, żeby w środowisku rodzinnym, grupie koleżeńskiej, czy w grupach towarzyskich dziecka aktywność fizyczna była normalną rzeczą – dzieci przyjmują takie wzorce i same są aktywne fizycznie
.

W jako sposób organizować zajęcia wf-u w szkołach, aby dzieci uważały je za interesujące? Na jakie zajęcia położyć największy nacisk?

Gdyby ktoś znalazł jeden sposób na rozwiązanie tego problemu, to od dawna byłby on stosowany na świecie. W tym wypadku trzeba pamiętać, że różne dzieci potrzebują różnych aktywności. Nauczyciele, z racji na swoje predyspozycje i sportowe zamiłowania, poradzą sobie z niektórymi rzeczami lepiej, z innymi gorzej. Dzieci natomiast podczas zajęć w-f powinny mieć przekonanie, że zajęcia te organizowane są dla nich, dla ich satysfakcji i rozwoju, a nie że trzeba je zrealizować, ponieważ są w programie. Powtarzam – dzieci lubią widzieć sens w tym, co robią.

Bardzo dobrze udaje się np. zorganizować w-f w sytuacji, kiedy co jakiś czas dziecko uzyskuje z zajęć satysfakcję. Nie w postaci stopnia, ale w postaci zdobytej umiejętności i szacunku innych. Tego typu nagroda zachęca dziecko do podejmowania dalszej aktywności. To zresztą generalna zasada – jeśli człowiek dobrze ocenia swoje umiejętności w pewnej dziedzinie – chętniej się nią zajmuje.
Warto także pamiętać o różnorodności, która powinna być dopasowana do oczekiwań dzieci. Można mnożyć przykłady udanego wychowania fizycznego z dominującą dyscypliną sportu. Czasami jest to pływanie, innym razem piłka nożna, piłka siatkowa. Każda dyscyplina może być punktem wyjścia do interesujących zajęć. Nie powinna być jednak jedyną propozycją aktywności... musi być także akceptowana przez dzieci.


Jak przekonać rodziców do tego, żeby namawiali swoje pociechy do większej aktywności fizycznej? Jak namówić ich do dawania dobrego przykładu? Czy można kopać piłkę wspólnie z dziećmi?

Wspólna aktywność fizyczna rodziców i dzieci, wspólne granie w piłkę, to dobry sposób na zachęcanie dzieci do sportu. Przy okazji wpływa też na zwiększenie ilości ruchu rodziców. Aktywność ludzi dorosłych w Polsce rośnie, jest sporo dowodów na to, że coraz większa część dorosłych Polaków podejmuje fizyczny wysiłek i te osoby będą dawały dobry przykład swoim dzieciom.
Żeby dorosły człowiek był aktywny fizycznie też musi widzieć w tym sens. Musi także mieć możliwość bycia aktywnym, co oznacza, że w jego otoczeniu znajdować się muszą instytucje i miejsca, w których może podejmować taką aktywność, którą uzna dla siebie za odpowiednią. W tym wypadku ważna jest aktywność samorządów i innych instytucji, które mogą o takie rzeczy zadbać.


Czy piłka nożna może być dobrym zaproszeniem do sportowej przygody? Dlaczego właśnie ona? Czemu dzieci lubią piłkę nożna?

Nie we wszystkich kręgach kulturowych piłka nożna jest najpopularniejszą grą, ale bez wątpienia Polsce i szeroko pojętych okolicach należy do sportów numer jeden. Musi być w niej coś takiego, co przyciąga na boisko młodych piłkarzy i, jak się okazuje, coraz częściej także młode piłkarki.
Piłka nożna w wydaniu dziecięcym, podwórkowym (w odniesieniu do nazwy Turnieju) nie wymaga specjalnych urządzeń. Znalezienie boiska na którym dzieci mogą rozegrać mecz jest proste i zazwyczaj nie nastręcza trudności. Piłka nie wymaga zamkniętych obiektów – jest dostępna. Jest też interesująca dla mediów – piszą o niej, pokazują ją. Dzieci widzą piłkę w TV, w Internecie i zaczynają się nią interesować. Oczywiście ważne jest, żeby prócz oglądania, same zaczęły w piłkę grać, wzorem swoich piłkarskich idoli.


Czy jeśli dziecko lubi grać w piłkę nożną, to czy dodatkowo należy zachęcać je go innych aktywności, czy na tym poprzestać?

Wszechstronność byłaby tutaj zaletą. Różne gry, różne sporty, w tym oczywiście piłka nożna, mogą dominować w aktywności fizycznej dziecka, ale im młodsze ono jest, tym potrzebuje bardziej wszechstronnego ruchu. Sporty, które bazują na ruchu, bieganiu, skakaniu – same z siebie niosą dawkę wszechstronności. Piłka nożna ten warunek oczywiście spełnia. Wpływa ona na rozwój wydolności dziecka, jest dość wyczerpująca przez swoją intensywność, więc niewątpliwie będzie wartościowym zajęciem dla dzieci. Ale jestem przekonany, że im więcej sportów, gier, zabaw i innych form aktywności dzieci poznają, tym większa szansa że przez długie lata życia którąś z nich będą podejmować.


Czy piłka nożna to dobry sport dla dziewczynek? I dlaczego?

Do niedawna na piłkę nożną kobiet i dziewcząt patrzono z przymrużeniem oka. Chyba czas zmienić perspektywę. Kiedy ogląda się dziś mecze kobiecej piłki nożnej, widać, że dzięki wieloletniemu stażowi treningowemu zawodniczki osiągnęły poziom, który wyraźnie odróżnia je od piłki nożnej kobiet sprzed kilkunastu lat. Wiele męskich drużyn, oczywiście z niższych rozgrywek, musiałyby uznać wyższość niejednej drużyny kobiecej, jaką oglądamy w rozgrywkach np. Mistrzostw Europy. Wszystko wskazuje na to, że piłka nożna jest kolejnym sportem, który zmienia się w związku z tendencjami związanymi z równouprawnieniem kobiet.


Jakie cech w dzieciach kształtuje piłka nożna? Czy przydają się one w dorosłym życiu?

Można wymienić szereg cech, które rozwija sport. Mówiłem wcześniej o korzyściach natury biologicznej, rozwojowej, sprawnościowej. Oczywiście są też korzyści natury osobowej. Gry zespołowe, w tym piłka nożna, mają szczególne znaczenie dla rozwoju człowieka. Po stronie biologicznej - piłka nożna poprawia wszystkie zdolności motoryczne, jak: wydolność, szybkość, siła, ale także zdolności o charakterze koordynacyjnym. Jest to po prostu ćwiczenie czynności ruchowych o dosyć skomplikowanej strukturze, których się na co dzień nie wykonuje - kopanie piłki, uciekanie przeciwnikowi, wymijanie go.
Cechy osobowe i społeczne rozwijane przez piłkę to zdolność do pracy w grupie, umiejętność podporządkowania się jej wymogom, poczucie bycia członkiem zespołu. Badania pokazują, że udział w zespole sportowym np. piłkarskim przynosi więcej korzyści niż w innych zespołachcenterfont-size: 14pt600MsoNormalquot;serifquot;; mso-fareast-font-family: quot;serif, w których dzieci mogłyby uczestniczyć jako np. muzycy czy aktorzy. Sport ma pewną przewagę, ze względu na silne walory socjalizacyjne, sprawiające, że człowiek utożsamia się z pewną grupą, czuje się jej członkiem.


Jakiej rady udzieliłby Pan młodym fanom piłki?

Młody fan musi pamiętać, że piłka może być jego sportem przez całe życie. Przez jakiś może być czas sportem, który jest źródłem satysfakcji w sportowej walce. Może też być sportem, który w sposób atrakcyjny wypełni czas już w życiu dorosłym, kiedy już nie myśli się o sobie jako o piłkarzu, zawodniku, członku drużyny piłkarskiej czy klubu sportocenterspan style=/supspan style=center/p style=quot;serif/emwego. Dlatego warto grać w piłkę nożną i nie zapominać o niej przez całe życie. Kiedy myślimy o tym, żeby dorównać tym najlepszym, warto pamiętać, żeby nie n strong style=quot;Times New Romanquot;,/strongaśladować ich, ale robić to, co oni robili w młodości. Jeżeli musieli ciężko trenować, żeby zostać dobrymi piłkarzami, oznacza to, że prawdopodobnie bez tego nikt nie zostanie dobrym piłkarzem.


Jakie Pan uprawia sporty i dlaczego?

Kiedyś systematycznie, teraz czasami gram w piłkę nożną. Ścigam się na jachcie, wyjeżdżam na narty w góry, jeżdżę na rowerze.Źródło : „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku

 

center/strongquot;Times New Roman

 
Polub Nas na Facebook
Następne imprezy

Park Wodny Koszalin

"Pływać każdy może umieć"

wyjazdy do Koszalina

w piątki od 2.03 do 20.04

z przyst. PKS g.13.50


LIGA BAŁTYCKA

ORLIK U10

Mielno 03.03.18(SO)

(wyj. godz.930)

ŻAK U8

Sianów 24.03.18(SO)

(wyj. godz.930)

MŁODZIK  U13

Bonin 22.04.18(N)

(wyj godz.945)


PGPB 2018 w Getbola

o Puchar Burmistrza

Bobolice hala ul.Głowackiego

5.03(PO) g.16.00 Skrzaty

7.03(ŚR) godz. 17.00 Żak

8.03(CZ)16.00 Orlik/Młodzik


Tabele

Sezon 2017/2018

Młodzik – U13

3 turniej Bobolice   2.12.17

Grupa I

1.

Olimpia  Bobolice

9

2.

SP I Bonin

6

3.

Gryf I Polanów

3

4.

SP Dąbrowa/Sucha K.

0


Grupa II
1

2

3

4

AP II Mielno

SP II Bonin

Olimpia/LUKS B-lice

Olimpia II Bobolice

9

6

1

1


 

 

 

 

 

Orlik U10 - grupa I

1.AP I Mielno

2.SAS Sianów

3.Olimpia I Bobolice

4.Zryw/AP I Kretomino

5. AP II Mielno

41

19

19

18

2

 

OrlikU10 - grupa II1.Wybrzeże Biesiekierz

2Zryw/AP II Kretomino

3.Fala Gąski

4.Olimpia II Bobolice

19

16

6

4
 

Żak U8 - grupa I
1
Olimpia I Bobolice 4

2
Zryw/AP I Kretomino
4

3
SAS I Sianów
4

4

AP I Mielno
3
5 SP Dąbrowa/Sieciemin
3

Żak U8 - grupa II

1

LUKS Iskra/SP Kłanino

4

2

Zryw/AP II Kretomino

43

SAS II Sianów

44 KS Bajgiel Będzino
3
5 AP II Mielno 2
Mapa Dojazdu

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
Odsłon : 1182036
IMIENINY
Wczoraj Macieja Marka

Dzisiaj : Cezarego Donata

Jutro : Miroslawa Aleksandra