UKS Olimpia Bobolice NABÓR

uzupełniający dziewcząt i chłopców

do Akademii Piłkarskiej Przedszkolaka

(rocz. 2015/2016/2017/2018)

Orlik/Żak (rocz.2011-2014)

Trampkarz/Młodzik (rocz.2007-2010)

Sekcja Dziewcząt

(rocz. 2011 i młodsze)

---------------------------------------

od poniedziałku do czwartku

w godz. popołudniowych

tel.604 138 872, 509 290 809

email : olimpia-bobolice@wp.pl

 

Pływanie

 

Sekcja Pływania

Opiekun : Henryk Kowalski

 

zajęcia w Parku Wodnym Koszalin

oraz  basenie kąpielowym

Spółki "AQUA-TUR" w Szczecinku

 

PŁYWANIE
- umiejętność niezbędna -

Już słynny grecki filozof Platon mawiał, że "kto ani czytać, ani pływać nie potrafi, ten urzędu państwowego nie może piastować".

Pływanie oprócz niezaprzeczalnych walorów rekreacyjnych ma szczególne znaczenie w profilaktyce wad postawy dzieci i młodzieży. Wzmacnia ono gorset mięśniowy kręgosłupa, rozciąga przykurczone mięśnie, powiększa pojemność oddechową płuc. Szczególnie polecane jest w okresie dojrzewania, gdy zwiększa się ryzyko wystąpienia skrzywień kręgosłupa.

Ćwiczenia na basenie:

- są doskonałą zabawą, relaksującą zarówno fizycznie jak i psychicznie;
- są gimnastyką dla mięśni i stawów, przez co w efekcie zmniejszają napięcie mięśniowe, pobudzając jednocześnie prawidłowy rozwój gorsetu mięśniowego oraz aparatu kostno-stawowego;
- stanowią profilaktykę skrzywień kręgosłupa;
- podnoszą ogólną odporność młodego organizmu na infekcje i zakażenia;
- wspomagają proces rehabilitacji np. u dzieci z dolegliwościami kostno - stawowymi, korzystnie oddziaływując na ruchomość stawów;
- w istotny sposób wpływają pobudzająco na tempo i jakość rozwoju fizycznego i umysłowego;
- odgrywają niebagatelną rolę w budowaniu więzi emocjonalnej między dzieckiem a rodzicami, którzy mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

A zatem - pływajmy!!!

Nauka pływania - warto wiedzieć

Naukę pływania można rozpocząć już od piątego roku życia dziecka, a nawet wcześniej. Około 12 systematycznych przemyślanych jednostek zajęć w wodzie wystarczy, aby nauczyć się elementarnego pływania umożliwiającego przepłynięcie co najmniej 15 m. Rodzice sami mogą uczyć dzieci początków tego sportu, byle nauka odbywała się w wodzie o głębokości sięgającej dzieciom najwyżej do ramion i byle przestrzegali reguł w odniesieniu do przeprowadzania kąpieli w wodach otwartych. Przypominamy tylko, że nauka powinna odbywać się w wodach strzeżonych, czystych, o temperaturze nie niższej jak 18°C. Niżej podane ogólne wskazówki pomogą wam w nauczaniu tej pożytecznej umiejętności.

U wielu ludzi utarło się przekonanie, że dzieci dlatego szybciej uczą się pływać od dorosłych, ponieważ w mniejszym stopniu boją się wody. Jest to tylko częściowa prawda. Dzieci lubią bawić się w wodzie, ale tylko płytkiej, sięgającej im najwyżej do kolan. Przed wodą głębszą odczuwają respekt. U niektórych dzieci występuje tak silny lęk przed głębszą wodą, że lepiej wstrzymać się z nauką pływania ma pewien czas, dopóki stopniowo nie przezwyciężymy ich obaw. Wiemy też, że tego, kto raz tonął lub był świadkiem tonięcia, trudno potem nauczyć pływać, czasami nawet jest to niemożliwe. Toteż oswajanie z wodą dziecka obawiającego się kontaktu z otwartą przestrzenią wodną wymaga wiele taktu i cierpliwości. Niewłaściwie natomiast postępują ci, którzy uczą pływania od razu wrzucając dziecko do wody z brzegu lub łodzi. Wprawdzie wiele osób w ten sposób nauczyło się utrzymywać na powierzchni wody, ale jeszcze więcej tak się zniechęciło, że pozostali straceni dla tego sportu.

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia nauki pływania jest uprzednie osłabienie u dziecka odruchów obronnych przed wodą. Możemy tego dokonać przez stopniowe oswajanie z wodą, wyrobienie u dziecka przekonania, że pod opieką rodziców lub instruktora nic mu w wodzie nie grozi. Dlatego tak ważne jest, aby osoba ucząca pływania sama, choć w stopniu dostatecznym miała opanowaną tę umiejętność. A dziecko powinno być tego świadome.

Uczyć pływania możemy indywidualnie, a także zespołowo, ale nie w większych grupach jak 6-8 osób. Jednostka zajęć nie powinna trwać dłużej niż 40 minut, w tym około 15 minut zajęć przeprowadzać będziemy na powietrzu (na lądzie), a 25 minut - w wodzie. Zajęcia w wodzie poprzedzamy rozgrzewką na lądzie w formie zabawy w piłkę, ringo lub ze skakanką. W wodzie stosować będziemy wiele odpowiednich ćwiczeń i zabaw, zwracając uwagę, aby dziecko przez cały czas było aktywne. Dziecko powinno sobie zdawać sprawę, że samo musi się nauczyć pływać, nikt nie jest w stanie go w tym wyręczyć. Opiekun może mu tylko zagwarantować bezpieczeństwo w wodzie i wskazywać odpowiednie ćwiczenia pomocne w opanowaniu pływania.

Aby nauczyć się pływać, dziecko musi wykonać w wodzie kilka tysięcy powtórek ruchów ramion, nóg oraz ich koordynacji. Naturalnie w rozłożeniu na kilkanaście jednostek zajęć odbywanych codziennie, co drugi dzień. Zbyt długie przerwy w nauce nie są korzystne. Stosunkowo najwięcej trudności sprawia dziecku uchwycenie równowagi, kiedy ciało bezwładnie utrzymuje się samo na powierzchni wody.

Przy nauczaniu pływania elementarnego lepiej zrezygnować z przyborów pomocniczych. Jeżeli ktoś nauczył się utrzymywać na powierzchni wody przy pomocy pływaków, to aby nauczyć się samodzielnie pływać i tak musi rozpoczynać naukę niemal od początku. Najlepiej rozpocząć naukę pływania od prób utrzymania się na wodzie w pozycji na wznak. Po kilku zajęciach, kiedy dziecko opanuje choćby częściowo koordynację ruchów pływania na wznak, przechodzimy do nauki pływania na piersiach. Jest to o tyle trudniejsze, że w tej pozycji dziecko musi uporać się z trudnościami związanymi z oddychaniem, powinno więc już dość pewnie utrzymywać się na wodzie. Wiele czasu należy poświęcić na tak zwane "rozpływanie". Na tym etapie nauki dziecko jeszcze samo ustala tempo, jakie jest dla niego najodpowiedniejsze.

W miarę opanowywania pływania odległość opiekuna od dziecka w wodzie powinna się zwiększać, trzeba mu zostawiać coraz więcej swobody. Nauczanie pływania pozostawia w środkowym układzie nerwowym mniej lub bardziej trwałe ślady, które w miarę dalszej nauki są coraz wyraźniejsze. Dlatego też, kto raz posiadł sztukę pływania, zdobył ją na całe życie.


REGULAMIN
krytej pływalni w Szczecinku


1. Kryta pływalnia jest zarządzana przez „AQUA TUR” Sp. z o.o. w Szczecinku zwanej dalej Spółką.

2. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do 22.00.

3. Głębokości poszczególnych basenów wynoszą:

- basen sportowy od 135 do 180 cm,
- basen rekreacyjny od 80 do 115 cm,
- basen hamowni zjeżdżalni 95 cm,
- brodzik od 20 do 30 cm.

4. Przed wejściem na teren pływalni oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem oraz odpowiednimi instrukcjami użytkowania.

5. Jednorazowo przebywać na obiekcie może 156 osób w tym w wodzie 100 osób:

- grupowo - osoby uczące się pływać pod opieką instruktora pływania – 10 osób
w tym instruktor dla jednego toru basenu sportowego, 5 osób w tym instruktor dla jednego toru basenu rekreacyjnego.
- indywidualnie – dorośli i młodzież,
- dzieci do lat 7– miu pod opieką osoby pełnoletniej.

6. Szkolne grupy zorganizowane muszą mieć, co najmniej jednego instruktora na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie pływalni.

7. Cennik zakupu torogodzin obowiązuje przy wynajmie minimum 8 torogodzin w miesiącu. Na każdym wynajętym torze w dopuszczalnej grupie osób musi być jeden instruktor. Dla basenu sportowego wynajem maks. 3 torów w danej godzinie (pozostałe muszą być wolne), natomiast dla basenu rekreacyjnego można wynająć maks. 1 tor w tym samym czasie.

8. Instruktor – opiekun grupy po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się z szefem zmiany ratowników, w celu ustalenia zasad kąpieli.

9. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z basenu mogą odbywać się tylko w obecności ratownika.

10. Użytkownicy pływalni są zobowiązani do zmiany obuwia na klapki basenowe lub jednorazowe ochraniacze. Za bramką wejściową, tj. w strefie korytarzy: suchego i mokrego, szatni przebraniowych, saun i solariów oraz natrysków obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia klapek.

11. Obuwie zewnętrzne należy przechowywać w worku lub z założonymi ochraniaczami w przydzielonej szafce szatni basenowej.

12. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy przystosowany do wody basenowej w dowolnym kolorze:

- dla kobiet jedno lub dwu częściowy,
- dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała,

- dla wygody i bezpieczeństwa grup zorganizowanych proponuje się stosowanie czepków kąpielowych.

13. Każdą osobę przed wejściem do hali basenowej obowiązuje umycie się pod natryskiem.

14. Wejście na halę basenową poprzez strefę dezynfekcji następuje: bosą stopą, w klapkach basenowych albo w specjalnych ochraniaczach gumowych lub lateksowych.

15. Przy korzystaniu z atrakcji basenu, w tym w szczególności ze zjeżdżalni należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi, oraz sygnalizacji świetlnej.

16. Skoki do wody ze słupków startowych oraz nurkowanie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody od dyżurującego ratownika.

17. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników i służb porządkowych mogą być usunięte z terenu obiektu.

18. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu muszą się niezwłocznie podporządkować komunikatom ogłaszanym przez radiowęzeł bądź komunikatom wydawanym przez ratowników.

19. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

- palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,
- wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
- hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu,
- wprowadzania i przebywania zwierząt,
- wstępu osobom których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
- wstępu osobom których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu,

20. Na terenie hali basenowej obowiązuje zakaz:

- biegania po plażach otaczających niecki pływalni,
- spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,
- konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej, w tym w szczególności "gumy do żucia",
- zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody,
- używania mydła i innych środków chemicznych,
- pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych.

21. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, różę itp. , otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.

22. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania w obiekcie Spółka nie ponosi odpowiedzialności.

23. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurnemu ratownikowi.

24. W trakcie zawodów lub innych imprez sportowo-rekreacyjnych organizator wynajmujący basen, odpowiada i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom imprezy.

25. Osoby uprawnione do korzystania z basenów nie mogą przenieść tego uprawnienia na osoby trzecie.

26. Odpłatność za usługi Spółka pobierać będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

27. Opłata za pierwszy „cykl” – 60 min. pobytu pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi.

28. Rozliczenie pobytu na basenie odbywa się po przejściu przez bramkę przy kasie z doliczeniem dodatkowego czasu pobytu (ponad 60 min.) z rozliczeniem sześciominutowym.

29. Za zniszczenie lub zgubienie wyposażenia obiektu, oraz zanieczyszczenie wody w basenie obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

30. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione przedmioty na terenie obiektu z wyjątkiem pozostawionych w depozycie.

31. Za zgubienie lub zniszczenie paska z kluczykiem do szafki użytkownik obowiązany jest zapłacić opłatę w wysokości 50 zł.

32. Za zgubienie żetonu od szatni użytkownik obowiązany jest zapłacić opłatę w wysokości 30 zł.

33. Spółka nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem „Regulaminu”.

34. Spółka może w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z pływalni.

35. Telefon alarmowy znajduje się w pomieszczeniu39false SemiHidden=70 UnhideWhenUsed= SemiHidden= Priority= /w:LsdException Locked=quot;serifbr / ochrony obiektu.

36. Skargi i wnioski można wpisfalsefalse br /color: #ffffffywać w książkę dostępną w administracji, w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00.

 
Polub Nas na Facebook
Następne imprezy

 

WAKACJE na sportowo

Bobolice

Orlik ul.Głowackiego 7

PO/ŚR Młodsi

(CHŁ rocz.2014 i mł.-DZ r.2011 i mł.)

g.17.00-19.00

WT/CZ Starsi (r.2007-2013)

g.17.30-19.00

 

 

 


 

 

Tabele

Trampkarz – U14

1.

KS  Bajgiel Będzino

 

 

2.

Olimpia Bobolice

 

 

3.

4.

SP Bonin

AP Mielno

 

 

 

Młodzik – U12

 

 

1.

SP Dąbrowa

 

 

2.

KS Bajgiel Będzino

 

 

3.

SP Bonin

 

 

4.

5.

6.

KS Victoria Sianów

Olimpia Bobolice

AP Mielno

 

 

Orlik – U10 – GR 7

1.

Olimpia Bobolice I, II

 

2.

AS Zryw Kretomino

 

3.

Szakale Świeszyno

 

4.

5.

6.

Rozwój Koszalin

KS Bajgiel Będzino

AP Mielno

 

Żak - U8 – Gr 4

1.

Olimpia Bobolice I, II

 

2/3

AP Gwardia Koszalin I,II

 

4/5

Zryw Kretomino I, II

 

6/7

Szakale Świeszyno I, II

 

 

 

 

 

Dziewczęta U10

1.

Olimpia  I Bobolice

 

2.

Olimpia  II Bobolice

 

3.

Victoria SP2 I Sianów

 

4.

Victoria SP2 II Sianów

 

 


Mapa Dojazdu

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Odsłon : 1584434
IMIENINY
Wczoraj Cypriana Dominika

Dzisiaj : Romana Ryszarda

Jutro : Bogdana Borysa