UKS Olimpia Bobolice NABÓR

uzupełniający dziewcząt i chłopców

do Akademii Piłkarskiej Przedszkolaka

(rocz. 2015/2016/2017/2018)

Orlik/Żak (rocz.2011-2014)

Trampkarz/Młodzik (rocz.2007-2010)

Sekcja Dziewcząt

(rocz. 2011 i młodsze)

---------------------------------------

od poniedziałku do czwartku

w godz. popołudniowych

tel.604 138 872, 509 290 809

email : olimpia-bobolice@wp.pl

 

O nas

 

UCZNIOWSKI   KLUB   SPORTOWY   "OLIMPIA"   BOBOLICE

 

Herb

 

Pełna nazwa : Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Bobolice

Adres : ul. Pocztowa 15, 76-020 Bobolice

Tel. 604 138 872

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data założenia : 2 październik 1996 roku

NIP : 673-14-51-861

Regon : 330474366

Konto : Bałtycki Bank Spółdzielczy Oddział Bobolice

nr 51 8566 1013 0208 1647 2001 0001

( przy wpłatach składek członkowskich należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz za jaki miesiąc)

 

Status prawny : Stowarzyszenie Kultury Fizycznej -  działające zgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach i ustawą o kulturze fizycznej wpisane do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez Starostę Koszalińskiego pod nr 3

 


Image
fot. wystawa z okazji 10-lecia Klubu

 

fot.archiwum 15-lecie Klubu

fot.archiwum Bobolicki Festiwal Piłkarski

fot.archiwum Uczestnicy Gali Sportu z okazji 20-lecie Klubu

fot.archiwum Gala Sportu z okazji 25-lecie Klubu

 

Siedziba Klubu : Bobolice ul. Pocztowa 15

Tel. 604 138 872

Fax. (94) 318 73 35

Strona internetowa : www.olimpia.bobolice.org

Facebook : https://www.facebook.com/olimpia.bobolice

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Barwy : żółto – czarno – czerwone

Boisko Olimpia: Bobolice ul. Pocztowa 15

- wymiary boiska 60x30 ( sztuczna trawa)

- miejsca siedzące : 50

Stadion miejski: Bobolice ul. Mickiewicza 20

- wymiary boiska : 100x68 (trawiaste)

- miejsca siedzące : 504

 

Zarząd : :

Prezes : Henryk Kowalski

Sekretarz : Mariola Kościołowska

Skarbnik : Kinga Laskowska

Członek : Aneta Kłos

Członek : Tomasz Piekarzewicz

 

Komisja Rewizyjna : :

Przewodniczący : Łukasz Serowski

Sekretarz : Karolina Borowska

Członek : Barbara Bielecka


MISJA KLUBU :

1) Popularyzacja i upowszechnianie  aktywności fizycznej od najmłodszych lat.

2) Wychowanie poprzez sport.

3) Rozbudzenie u dzieci i młodzieży zamiłowania do sportu na całe życie.
4) Zachęcenie do czynnego uprawiania sportu i aktywności ruchowej.

5) Promowanie zdrowego stylu życia.Dane podstawowe :

KLUB jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci, młodzież i dorosłych, przedszkolaków, uczniów, rodziców, instruktorów, trenerów, wychowawców, nauczycieli i sympatyków.

Funkcjonuje na podstawie statutu określającego cele jego działalności Należą do nich m.in. planowanie i organizowanie życia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, integracja poprzez sport, organizowanie i udział w imprezach sportowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym.

Klub do realizacji swoich działań statutowych korzysta z obiektów sportowych znajdujących się na terenie Bobolic, w tym posiada w użyczenie kompleks boisk ( Blisko-Boisko) i  pomieszczenia klubowe przy ul. Pocztowej 15 oraz  w hali i na boisku Orlik przy ul. Głowackiego.
Skład personalny naszego klubu jest zróżnicowany. Są to przede wszystkim wychowankowie przedszkola i uczniowie szkół z terenu miasta i gminy Bobolice, ale w naszych szeregach mamy też osoby z pewnym doświadczeniem życiowym - m.in. rodzice dzieci uczęszczających do Klubu. Rodzice odgrywają ważną rolę w naszej działalności, poprzez aktywne włączanie się w życie sportowe naszego klubu, pomoc w organizacji imprez i pozyskiwanie sponsorów.

W klubie jest też wiele osób "z drugiego" planu, które wspierają nas i bez których ciężko byłoby nam działać, a których nie sposób tu wymienić.Wielu naszych członków pochodzi z rodzin patologicznych, sport daje im możliwość odreagowania od biedy, alkoholizmu i przemocy w rodzinie. Umiejętność zintegrowania wszystkich działań dla potrzeb naszego klubu przynosi pozytywne wyniki sportowe, a przede wszystkim kształtuje młodego człowieka i odciąga od patologii, co jest największą wartością naszej działalności.
Sekcją wiodącą jest piłka nożna w której systematycznie ćwiczą dziewczęta i chłopcy w wieku od 3 do 12 lat.  Nasze zespoły  biorą udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej.

W klubie działa również sekcja rekreacyjno-sportowa, w której sezonowo odbywają się zajęcia w takich dyscyplinach jak : pływanie-morsowanie, turystyka piesza i rowerowa  oraz innych.

Klub jest członkiem Zachodniopomorskiego i Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Ludowych Zespołów Sportowych i Polskiego Towarzystwa Społeczno Sportowego „Sprawni - Razem”.

Klub posiada wykwalifikowaną kadrę trenerską i instruktorską, która stale uzupełnia swoją wiedzę. Prezes Henryk Kowalski przez wiele  lat prowadził kadry województwa zachodniopomorskiego w piłce nożnej, jest Wiceprzewodniczącym Powiatowego Zrzeszenia LZS w Koszalinie oraz członkiem Rady Wojewódzkiej LZS w Szczecinie  i Rady Sportu w Bobolicach.

Klub istnieje  ponad 20 lat dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Bobolicach,  firm i  instytucji oraz osób prywatnych.

Mamy nadzieję, że będziemy  poszerzać swoją działalność , a także będzie wzrastała liczba członków naszego klubu.


Uczestnictwo  : w zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie chętne dzieci i młodzież (dziewczęta i chłopcy) głównie w wieku od 3 do 12 lat oraz starsze,

Klub nie prowadzi  selekcji wychodząc z założenia, że sport to nie tylko rywalizacja ale także forma spędzania wolnego czasu. Sport uczy i wychowuje. Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach treningach musi mieć pisemną zgodę rodziców (druk – deklaracji do podpisu otrzymuje się na pierwszych zajęciach), posiadać zdolność do uprawiania piłki nożnej - aktualne zaświadczenie lekarskie (badania u lekarza sportowego są nieodpłatne) lub oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu, posiadać strój sportowy, płacić regularnie miesięczne składki członkowskie,


Zachęcamy do udziału w pierwszym bezpłatnym treningu - uczestnictwo nie zobowiązuje do przystąpienia do naszego Klubu.


Organizacja imprez cyklicznych :
- Ferie zimowe na sportowo,

- Bobolicka Liga Gminna "3PO3"– cały rok,


- Bobolice CUP – lipiec,

- Wakacje  nie tylko z piłką,


- Bobolicki Festiwal Piłkarski w ramach Dni Piłkarza – wrzesień,

- Piłkarskie Grand Prix Bobolic w Getbola – cały rok,

- Gala Sportu - Plebiscyt Na Najlepszego Sportowca – grudzień,


Udział w rozgrywkach i turniejach:

- Ogólnopolski Turniej Mała Piłkarska Kadra Czeka - LZS (U12),

- Ogólnopolski Turniej o Puchar Tymbarku

- Liga Bałtycka Orlik 2012 – Powiat Ziemski Koszalin  ( Młodzik - U12, Orlik-U10, Żak-U8)

 

Wyróżnienia i nagrody :

- Złota Odznaka Honorowa Zrzeszenia LZS przyznana przez Radę Główna Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie,

- Nagroda Ministra Sportu i Turystyki za zajęcie I miejsce w Konkursie na najciekawszą inicjatywę z zakresu upowszechniania aktywności sportowej dzieci i młodzieży pn. Obierz kurs na Orlika za „Bobolicki Festiwal Piłkarski Mały Sport Wielka Radość z okazji Dnia Piłkarza o Puchar Burmistrza”,


- Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

- Statuetka Lidera Starosty Koszalińskiego  za społeczną aktywność, zaangażowanie i kreatywność w działalności w 2009 roku,

- dwukrotnie Nagroda Starosty Koszalińskiego,
- dwukrotnie Nagroda Burmistrza Bobolic,


- Nagroda Prezesa Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie
- Nagroda Prezesa Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koszalinie,

- Nagroda "Animator Rozgrywek Dziecięcych" w Plebiscycie na Najpopularniejszego Piłarza 2017r w woj.zachodniopomorskim

 

- Nagroda w konkursie „Opowiedz…” ogłoszonym przez Fundację Nauka dla Środowiska po zakończeniu Programu Działaj Lokalnie VI za pracę w kategorii „współpraca z mediami”,

 

 

 

 

S T A T U T

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” Bobolice

ROZDZIAŁ 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci, młodzież i dorosłych, przedszkolaków, uczniów, rodziców, instruktorów, trenerów, wychowawców, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest Miasto i Gmina Bobolice, Polska oraz terytorium Unii Europejskiej i krajów sąsiadujących.

2. Siedziba Klubu mieści się w Bobolicach przy ul. Pocztowej 15.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa zgodnie z Ustawa o kulturze fizycznej, Ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach”, Ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

§ 5

1. Klub używa pieczęci, godła flagi , barw odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

3. O przystąpieniu do organizacji , o których mowa w pkt. 2 , bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd.

ROZDZIAŁ 2

Cele i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest :

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier, i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

8. Promocja zdrowia i zapobieganie uzależnieniom poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej.

9. Organizowanie działalności rekreacyjno-sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rehabilitacyjnej i rewalidacyjnej.

10. Promowanie społecznej integracji, resocjalizacji oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu młodzieży trudnej pochodzącej z rodzin, w których zaistniał konflikt z prawem, poprzez sport i rekreację.

11. Ochrona i reprezentowanie interesów swoich wobec innych organizacji i instytucji.

12. Udzielanie pomocy wyróżniającym się sportowcom i wszystkim innym ludziom potrzebującym pomocy.

13. Pomoc merytoryczna, rzeczowa i finansowa oraz doradztwo we wszystkich dziedzinach związanych ze sportem, rekreacją, rehabilitacją i imprezami sportowymi.

14. Integrowanie różnych podmiotów i ludzi w działaniach na rzecz podnoszenia poziomu sport i rekreacji.

15. Propagowanie i upowszechnianie osiągnięć sportowych i organizacyjnych.

16. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym nieszczęśliwymi wypadkami bądź chorobami.

17. Organizowanie różnych form działalności rekreacyjno-sportowej na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych.

18. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

19. Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw w działaniach rozwoju sportu i rekreacji;

20. Działanie na rzecz rehabilitacji osób chorych i upośledzonych.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi, Oddziałem Wojewódzkim Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „Sprawni – Razem” oraz Ludowymi Zespołami Sportowymi.

§ 8

1. Klub realizuje swoje Cele poprzez:

- organizowanie zamkniętych oraz publicznych kwest i zbiórek,

- organizowanie imprez charytatywnych,

- organizowanie szkoleń, konferencji, meetingów itp.,

- współpracę z instytucjami i organizacjami w różnych formach,

- inspirowanie i prowadzenie różnych form działań popularyzujących cele Klubu,

- tworzenie ognisk, klubów, sekcji, organizacji sportowych i rekreacyknych itp.,

- gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na cele statutowe Klubu,

- dokonywanie zakupów na cele statutowe,

- organizacja międzynarodowych imprez integracyjnych,

- walkę z alkoholizmem, narkotykami i innymi uzależnieniami poprzez sport,

- organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych,

- edukację,

- udział w rozgrywkach krajowych, zagranicznych zawodach sportowych oraz wszelkich imprezach o charakterze sportowym i rekreacyjnym,

- działalność na rzecz propagowania sportu i rekreacji poprzez wykorzystanie mediów,

- prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, procedur, terapii oraz szkoleń dla rehabilitantów i innych,

2. Do realizacji celów Klubu, jak również w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania Klub może zatrudniać pracowników oraz udzielać zamówień, zlecać zadania innym podmiotom i firmom.

ROZDZIAŁ 3

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na :

1. Zwyczajnych .

2. Wspierających.

3. Honorowych :

a) Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna nie będąca członkiem zwyczajnym, szczególnie zasłużona w działaniach zgodnych z celami stowarzyszenia,

b) Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Zarządu.

c) Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 10

Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie i absolwenci szkoły w której Klub ma swoją siedzibę, uczniowie i absolwenci szkół z terenu miasta gminy Bobolice na zasadach ustalonych w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”, rodzice, nauczyciele i wychowawcy. Do Klubu mogą wstępować cudzoziemcy, również ci nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. którzy złożą pisemną deklaracje, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2. Małoletni mogą być członkami Klubu na zasadach ustalonych w art. 3 ust 2 i 3 Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do :

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

5. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach i projektach organizowanych lub realizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do :

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków należy :

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Opłacanie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 15

Członkowstwo w Klubie ustaje poprzez :

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do zarządu .

2. Skreślenie z listy członków uchwała Zarządu w przypadku :

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) nie brania udziału w działalności statutowej przez okres 1 roku,

c) działania na szkodę Klubu,

d) rozwiązania się klubu.

ROZDZIAŁ 4

Władze Klubu

§ 16

I . Władzami Klubu są :

1. Walne Zebranie Klubu.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

II. Kadencja władz trwa 4 lata.

1. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji

Walnego Zebrania Klubu.

2. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna działają i pełnią swoje funkcje pomimo upływu kadencji,

aż do wyboru następnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Klubu.

III.Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością o ile postanowienia statutu

nie stanowią inaczej.

§ 17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu :

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu, odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca

od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało

zwołane.

§ 18

1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy :

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,

f) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

1. Zarząd Klubu składa się od trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy z pośród siebie wybierają Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.

2. Zebranie Zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

4. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§ 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności :

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działania w jego imieniu.

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.

3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.

4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

5. Przyjmowanie i skreślanie członków.

6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów przy obecnej co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania w ciągu jednego miesiąca od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy :

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Klubu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony czynnościach lub odwołany z jej składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie jednego miesiąca od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzą tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu.

Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 26

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu prawo wymierzania następujących kar :

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka do 6 miesięcy,

d) wykluczenia.

2. Od uchwał Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie jednego miesiąca.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się :

a) składki członkowskie,

b) darowizny i zapisy,

c) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,

d) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

e) dochody z majątku,

f) dochody z działalności gospodarczej,

g) dotacji i ofiarności publicznej,

h) inne wpływy.

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu lub w kasie.

4. Uchwały w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd.

§ 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących :

Prezesa , Sekretarza, Skarbnika, upoważnionych członków Zarządu.

ROZDZIAŁ 7

Zmiana statutu i rozwiązania Klubu

§ 29

Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz przekazanie majątku na :

a) cele sportowe dzieci i młodzieży,

b) majątku uzyskanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz osób niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobolicach lub innej placówki prowadzącej działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 
Polub Nas na Facebook
Następne imprezy

 

WAKACJE na sportowo

Bobolice

Orlik ul.Głowackiego 7

PO/ŚR Młodsi

(CHŁ rocz.2014 i mł.-DZ r.2011 i mł.)

g.17.00-19.00

WT/CZ Starsi (r.2007-2013)

g.17.30-19.00

 

 

 


 

 

Tabele

Trampkarz – U14

1.

KS  Bajgiel Będzino

 

 

2.

Olimpia Bobolice

 

 

3.

4.

SP Bonin

AP Mielno

 

 

 

Młodzik – U12

 

 

1.

SP Dąbrowa

 

 

2.

KS Bajgiel Będzino

 

 

3.

SP Bonin

 

 

4.

5.

6.

KS Victoria Sianów

Olimpia Bobolice

AP Mielno

 

 

Orlik – U10 – GR 7

1.

Olimpia Bobolice I, II

 

2.

AS Zryw Kretomino

 

3.

Szakale Świeszyno

 

4.

5.

6.

Rozwój Koszalin

KS Bajgiel Będzino

AP Mielno

 

Żak - U8 – Gr 4

1.

Olimpia Bobolice I, II

 

2/3

AP Gwardia Koszalin I,II

 

4/5

Zryw Kretomino I, II

 

6/7

Szakale Świeszyno I, II

 

 

 

 

 

Dziewczęta U10

1.

Olimpia  I Bobolice

 

2.

Olimpia  II Bobolice

 

3.

Victoria SP2 I Sianów

 

4.

Victoria SP2 II Sianów

 

 


Mapa Dojazdu

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Odsłon : 1584418
IMIENINY
Wczoraj Cypriana Dominika

Dzisiaj : Romana Ryszarda

Jutro : Bogdana Borysa